Agile Software Development

IT Conversation

Running time 5'36
Computer science content medium
Business content medium
English language complexity medium

Listen!

Sub-areas covered

Learning objectives

Keywords

software (oprogramowanie)
in general - computer programs
Agile Software Development
a conceptual framework for software development which promotes development iterations throughout the life-cycle of the project
software development process
a structure imposed on the development of a software product. Synonyms include software life cycle and software process. There are several models for such processes, each describing approaches to a variety of tasks or activities which take place during the process.
pair programming (programowanie w parach)
a software development technique in which two programmers work together at one keyboard. One types in code while the other reviews each line of code as it is typed in. The person typing is called the driver. The person reviewing the code is called the observer or navigator. The two programmers switch roles frequently.
contract
a legally binding exchange of promises or agreement between parties which is enforceable by law
software documentation (or source code documentation)
written text which accompanies computer software. It explains either how it operates or how to use it, and may mean different things to people in different roles.

Summary

This recording is part of an interview with Alistair Cockburn conducted by Doug Kaye. Alistair Cockburn talks about the main characteristics of Agile methodology used in software development. He also points out the differences between this methodology and others utilized in software production. Being an expert in designing with Agile methodology, he suggests some practices he has developed himself.

Audio clip I

In this clip Alistair Cockburn emphasizes the importance of communication, cooperation and good interaction between people during the process of creating a project. He mentions tools supporting good communication and explains how to plan and design projects using Agile methodology.

Audio clip II

This concerns collaboration with customers and how to make contracts.

Audio clip III

Alistair Cockburn explains how to make plans and be flexible about adjusting them to changing situations during a project.

Audio clip IV

This part of the interview discusses the importance of documentation in capturing the intent of the developers. Alistair Cockburn mentions different forms of documentation and gives the example of making video recordings of developers’ discussions.

Nagranie jest fragmentem wywiadu z Alistairem Cockburnem przeprowadzonym przez Douga Kayea. Alistair Cockburn mówi o głównych cechach metodologii Agile w zastosowaniach w rozwoju oprogramowania. Podkreśla tym samym różnice między tą metodologią a innymi, znajdującymi zastosowanie w wytwarzaniu oprogramowania. Jako osoba o dużym doświadczeniu w projektowaniu z wykorzystaniem tej metodologii, zaleca on również wypracowane przez siebie praktyki.

Fragment I

W tym fragmencie Alistair Cockburn podkreśla znaczenie komunikacji i kooperacji pomiędzy twórcami projektu i podaje przykłady narzędzi wspierających dobrą komunikację. Opowiada on także o sposobach planowania i projektowania w metodologii Agile.

Fragment II

Fragment traktuje o współpracy z klientami i o sposobach zawierania umów.

Fragment III

Alistair Cockburn mówi o sposobie planowania i elastycznego dostosowywania planów do zmieniającej się sytuacji w czasie trwania projektu.

Fragment IV

Ten fragment wywiadu traktuje o znaczeniu robienia dokumentacji w celu uchwycenia intencji twórców. Alistair Cockburn wymienia różne formy dokumentacji i podaje przykład nagrania video dyskutujących programistów.