English++

Książka English++ English for Computer Science Students powstała w ramach niekomercyjnego projektu o nazwie English++, który został zrealizowany przez Monikę Stawicką wraz grupą studentów III roku informatyki uczących się języka angielskiego w Jagiellońskim Centrum Językowym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w roku akademickim 2007/2008. Autorka i realizatorzy projektu dziękują Dyrekcji Centrum za umożliwienie jego realizacji, a użytkowników skryptu w wersji papierowej lub elektronicznej zachęcają do korzystania z materiałów tam zawartych w sposób twórczy rozszerzając je, adoptując do własnych potrzeb, korygując lub tworząc nowe.

Autorka projektu English++
 • Monika Stawicka
Realizatorzy projektu English++
 • Monika Stawicka
 • Aleksandra Bieńkowska
 • Paweł Fidelus
 • Bartłomiej Filipek
 • Krystian Kichewko
 • Szymon Kaczorowski
 • Michał Kubak
 • Ewa Matczyńska
 • Tomasz Paczkowski
 • Michał Pal
 • Krzysztof Roksela
 • Aleksandra Sendecka
 • Artur Staszczyk
 • Krzysztof Szromba
 • Piotr Śmigielski